Vi utbildar och utvecklar Sveriges stoltaste ambassadörer

CE Solutions erbjuder ett helhetskoncept i form av utbildningar, verktyg och konsultstöd till verksamheter och medarbetare för att nå framgång i arbetet med arbetsmarknadsfrågor och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Med över 20 års gedigen erfarenhet inom arbetsmarknadsfrågor, såväl från USA som Sverige, och spetskompetens inom bland annat metoderna Supported Employment, Supported Training™ och Customized Employment.

Vårt engagemang är att ge verksamheter och medarbetare en bred verktygslåda genom kunskap, verktyg och metoder samt inspiration som leder till ökad prestation, arbetsglädje och framgång.

Vi fokuserar på att kompetenssäkra verksamheter och kompetensutveckla medarbetare för att nå hållbar kompetens och framgång, på riktigt.

NYHETER!

Enkla sätt för dig att utvecklas i vardagen och nå din fulla potential!

☆ ceExcellence utvecklingsplattform

☆ ceExcellence Coachprogram
– Bli en Stjärncoach🌟

Vad vill du utvecklas inom?

I över 20 års tid har vi aktivt arbetat för att identifiera och utveckla konkreta nycklar för att öka er framgång i ert arbete inom  arbetsmarknadsfrågor och i yrkesrollen som arbetskonsulent.

Vi är övertygade om att vi har kommit en bra bit på vägen och vill därför dela våra nycklar till framgång.

Vi anser att tillämpningen av arbetsmetoderna Supported Employment och liknande, är mer än bara fem steg. För att nå framgång i sitt uppdrag och yrkesroll, betonar vi därför vikten av att komplettera metodkunskapen med andra nyckelkompetenser. Exempelvis arbetsgivarrelationer, säljstrategier, coachning, rekrytering/matchning, arbetsmiljö, omvärldsanalys, personlig effektivitet, etc.

Utöver metodkunskaper och nyckelkompetenser fokuserar vi även på vikten av kompetensförsörjning. På så vis är vi övertygande om att varje medarbetare får bättre förutsättningar att bli trygg i sin roll, att utvecklas och prestera framgångsrika resultat. Med andra ord framgång på riktigt!

Er framgång är vårt mål, därför erbjuder vi en bred verktygslåda för att ge er rätt
Kunskap – Verktyg – Metoder – Mindset

Nå framgång och utvecklas tillsammans med oss.

Yrkesroll

Kompetens-utveckling

Säljstrategier

Coachning

Matchning

Personlig effektivitet

Arbetsmetoder

Specialister på Supported Employment, Supported Training™ och Customized Employment

Hos oss finns en gedigen praktisk och teoretisk erfarenhet av den erkända och forskningsbaserade metoden Supported Employment.

Vi arbetar även med den vidareutveckling och fördjupning av Supported Employment som vuxit fram som heter Customized Employment. Dessutom, som ett komplement har vi också utvecklat metoden Supported Training™. Tillsammans skapar detta en bred verktygslåda till medarbetare och verksamheter, vilket gör oss unika i Skandinavien med Customized och Supported Training™.

Våra utbildningar inom Supported Employment, Supported Training™, Customized Employment, och liknande ger gedigna arbetsmetoder, processer, kunskaper och verktyg.

Förutom grundkunskaper i arbetsmetoderna, så rustar vi kursdeltagarna med kunskap, verktyg och strategier inom nyckelkompetenserna som vi anser är avgörande för framgång.

Tillsammans skapar detta en gedigen metodplattform, konkreta kunskaper och färdigheter för att med trygghet kunna tillämpa metoderna på ett framgångsrikt sätt och skapa hållbara resultat.

Er framgång är vårt mål!

Kontakta oss för att boka er skräddarsydda utbildning.

Yrkesrollen som jobbcoach/arbetskonsulent är ett komplext uppdrag och minst sagt kompetenskrävande arbete.

Vi tror på ett kontinuerligt lärande för att bibehålla motivation, uppnå kvalitativ och hållbar kompetens. Därför satsar vi helhjärtat på att ta fram olika format och stöd för ständig kompetensutveckling, som vi hoppas ger inspiration, information som i sin tur leder till riktig transformation.

Förändring och utveckling är inte alltid lätt och därför är det kraftfullt att ha stöd längs vägen. Vårt engagemang är att utbilda och utveckla alla till att bli trygga, stolta och framgångsrika ambassadörer.

Låt oss få stötta dig i din  kompetensutvecklingsresa för att tillsammans utveckla din fulla potential – Bli en Stjärncoach tillsammans med oss!

SUMETO Arbetsmarknad är Sveriges första IT-verktyg för att digitalisera, effektivisera, guida och kvalitetssäkra arbetet med metoder som exempelvis Supported Employment, Supported Training™ och andra metoder.

SUMETO Arbetsmarknad är ett digitalt metod- och chefsstöd som underlättar och förenklar det praktiska metodarbetet i vardagen.

SUMETO Arbetsmarknad gör det enklare att planera, överblicka och genomföra arbetet för att nå framgångsrika och hållbara resultat.

Verktyget bidrar till rätt förutsättningar för en gedigen metodplattform, ett kvalitativt arbete med implementering och verksamhetsutveckling. Dessutom, ett strukturerat och professionellt kompetensstöd. På så vis kan ni lättare kvalitetssäkra verksamheten och kompetenssäkra medarbetarna för att nå framgångsrika resultat.

Som helhet, hjälper SUMETO Arbetsmarknad er med att jobba smart digitalt med arbetsmarknadsfrågor  – allt samlat på ett ställe för att underlätta ert arbete.

Ta del av tips och information för att skapa rätt förutsättningar till ett framgångsrikt metodarbete med hjälp av våra guider och webinar.

CE Solutions grundare Annika Malm berättar om drivkrafterna och erfarenheterna som format både henne och företaget.

Kundreferenser - sagt om CE Solutions

"Utbildningen var konkret, välplanerad, väldokumenterad och ger en känsla av stabilitet för dem som vi skall jobba med. Som utbildare var du kompetent och förmedlade ett brinnande engagemang för metoden och för målgruppen."
"Absolut den bästa utbildningen någonsin"
”Utbildaren var tydlig, inspirerande och pedagogisk. Kompetent utbildare som förmedlar ett brinnande engagemang”.
"Annika har varit och är ett stort stöd i vårt arbete med implementering av nytt arbetssätt. Annika är lätt att samarbeta med och ställer snabbt om sig och handleder utifrån verksamheters olikheter och behov. Vi är mycket nöjda med hennes insatser hos oss"
Läs mer
"Gedigen kunskap och erfarenhet på ett pedagogiskt och konstruktivt sätt, goda förutsättningar för en utvecklande process i SE:s anda."
Föregående
Nästa

Hej!

Vad kul att du vill komma i kontakt! Lämna dina uppgifter nedan så hör jag av mig.

Annika Malm