Metoder

Arbetsmetoder som bidrar till framgång inom arbetsmarknadsfrågor

Metoder

För att kunna uppnå kvalitativa och hållbara resultat, krävs rätta förutsättningar i form av resurser och kompetens.  Strukturerade arbetssätt och metoder är bland annat en av flera faktorer som anses som en framgångsfaktor.

Vi utbildar medarbetare och verksamheter i flera arbetsmetoder inom arbetsmarknadsfrågor, arbete-och sysselsättning samt arbetslivsinriktad rehabilitering med spetskompetens inom evidensbaserade metoder som bland annat grundmetodiken Supported Employment.

  • Supported Employment

  • Supported Training™

  • Customized Employment

  • Supported Education

  • Osv

Läs om Supported Employment

Läs om Customized Employment

Läs om Supported Training™

Vi är engagerade att utbilda medarbetare med rätt kunskap, verktyg och metoder samt bidra till inspiration som leder till ökad prestation, arbetsglädje och framgång.

Supported Employment, är mer än bara fem steg” – (Annika Malm, metodexpert)

Vi utbildar med fokus och engagemang på att kvalitetssäkra verksamheter och kompetensutveckla medarbetare. Detta är grundat på vår gedigna metodkunskap samt HR-erfarenhet, med fokus på kompetensförsörjning och förändringsledning.

Utöver gedigna och effektiva arbetsmetoder, har vi metodutvecklat grundmetodiken genom att tillföra processer, verktyg och kunskap inom andra nyckelkompetensområden. Exempelvis inom arbetsgivarkontakter, säljstrategier, coachning, HR, rekrytering, arbetsmiljö, omvärldsanalys, etc.

På så vis är vi övertygande om att varje medarbetare får bättre förutsättningar att utvecklas och prestera framgångsrika resultat. Med andra ord framgång på riktigt!

Arbetsmetoderna tillämpas av flertalet verksamheter i landet som stöttar människor in på arbetsmarknaden. Exempelvis kommuners arbetsmarknadsenheter, daglig verksamhet, ESF-projekt, gymnasiesärskolor, IPS-verksamheter, samordningsförbund, kompletterande privata aktörer, och så vidare.

Vi vill lyfta fram vikten av att säkerställa att metoder som används, verkligen tillämpas i praktiken så som det var avsett och med varaktighet. Val av metod har en avgörande betydelse såväl för deltagare som verksamheter för att uppnå de resultat som förväntas uppnås. Därför är det viktigt att välja och matcha rätt metod baserat på individers mål, behov och uppdrag.

Funderar ni på vilken arbetsmetod som passar er bäst? Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi gärna till att titta på vilken/vilka metoder som är mest relevant utifrån ert uppdrag och behov.

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Varmt välkommen att kontakta oss. Vi lyssnar gärna på era behov för att tillsammans hitta bästa upplägg och skräddarsy er utbildningsinsats.

Hej!

Vad kul att du vill komma i kontakt! Lämna dina uppgifter nedan så hör jag av mig.

Annika Malm