Customized Employment

Vill du skapa skräddarsydda och hållbara anställningar och matchningar samt professionella arbetsgivarrelationer?

Varför Customized Employment?

Förbättra ditt matchningsarbete med Customized Employment metoden. Arbetsmetoden utvecklades och tog form år 2001, och är en vidareutveckling och förstärkning av grundmetodiken Supported Employment’s kärnkomponenter.

Customized Employment syftar bland annat till att uppnå ett skräddarsytt förhållningssätt och matchningsarbete som bidrar till mer hållbara resultat, såväl för deltagaren som arbetsgivaren. Bland annat är fokus att på djupet lära känna deltagarens omfattande personlighet, kompetens och resurser.

På detta vis skapas ett bättre matchningsunderlag som kommer att förbättra och anpassa arbetsgivarrelationen. Samt, vikten av att utveckla konkreta strategier i det anställningsförhållande som behöver skapas för att nå en skräddarsydd och framgångsrik anställning.

För många verksamheter i USA, har Customized Employment blivit det självklara steget i sin metodutveckling för att nå förbättrade resultat och framgång.

Hos CE Solutions finns en gedigen och unik praktisk erfarenhet, från såväl Sverige som USA, av att arbeta med Supported Employment och Customized Employment. 

Detta gör oss till att vara ensam i Skandinavien som utbildare av arbetsmetoden.

Målet är skräddarsydda anställningar

Målsättningen med Customized Employment är kvalitativa matchningar och framgångsrika anställningar

En vidareutveckling och förbättring av grundmetodiken Supported Employment.

Customized Employment bidrar till att skräddasy, anpassa och utveckla arbetsgivarrelationen som följer kontinuerligt deltagarens kompetens, förutsättningar och utvecklingsbehov.

Arbetsmetodens strategier och förhållningssätt leder till mer hållbara resultat, anställningar och arbetsgivarrelationer.

Hur arbetar man med Customized Employment?

Arbetsmetoden är en vidareutveckling av grundmetodiken Supported Employment, för att bättre skapa skräddarsydda matchningar och anställningar som håller över tid.

Arbetsmetoden ger verksamheter och medarbetare bland annat:

  • gemensam metodplattform
  • effektiva strategier för matchning
  • stöd och strategier till såväl deltagare som arbetsgivare
  • strategier för att skapa hållbara arbetsgivarrelationer
  • stöd för karriärutveckling

Sammantaget, bidrar arbetsmetoden till att medarbetaren för en ökad tydlighet och självförtroende, framgångsrika säljstrategier och förhållningssätt i matchningsarbetet och arbetsgivarrelationen.

I Sverige används och inspireras flera verksamheter av arbetsmetoden så som exempelvis Arbetsförmedlingen, kommuner,  regioner, samordningsförbund och privata aktörer.

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Varmt välkommen att kontakta oss . Vi lyssnar gärna på era behov för att tillsammans hitta bästa upplägg och skräddarsy er utbildningsinsats.

Hej!

Vad kul att du vill komma i kontakt! Lämna dina uppgifter nedan så hör jag av mig.

Annika Malm