Customized Employment

Vill du skapa skräddarsydda anställningar och matchningar samt professionella arbetsgivarrelationer?

Varför Customized Employment?

Customized Employment metoden utvecklades och tog form år 2001, och är en vidareutveckling och fördjupning av Supported Employment.

Customized Employment syftar bland annat till att på djupet lära känna deltagarens omfattande personlighet, kompetens och resurser.

På detta vis skapas ett bättre matchningsunderlag som kommer att förbättra och anpassa arbetsgivarrelationen. Samt, det anställningsförhållande som behöver skapas för att nå en skräddarsydd och hållbar anställning.

Hos CE Solutions finns en gedigen praktisk erfarenhet, från såväl Sverige som USA, av att arbeta med Supported Employment och Customized Employment och ensam i Skandinavien som utbildare.

Målet är skräddarsydda anställningar

Målsättningen med Customized Employment är kvalitativa matchningar och anställningar

En vidareutveckling och fördjupning av Supported Employment. Syftar till att skräddasy, anpassa och utveckla arbetsgivarrelationen som följer kontinuerligt deltagarens kompetens, förutsättningar och utvecklingsbehov.

Hur arbetar man med Customized Employment?

Arbetsmetoden är en vidareutveckling av grundmetodiken Supported Employment, för att bättre skapa skräddarsydda matchningar och anställningar som håller över tid.

Arbetsmetoden ger verksamheter och medarbetare bland annat:

  • gemensam metodplattform
  • effektiva strategier för matchning
  • stöd och strategier till såväl deltagare som arbetsgivare
  • strategier för att skapa hållbara arbetsgivarrelationer
  • stöd för karriärutveckling

I Sverige används och inspireras flera verksamheter av arbetsmetoden så som exempelvis Arbetsförmedlingen, kommuner,  regioner, samordningsförbund och privata aktörer.

Vill du veta mer om våra utbildningar?

Varmt välkommen att kontakta oss . Vi lyssnar gärna på era behov för att tillsammans hitta bästa upplägg och skräddarsy er utbildningsinsats.