Guider & Webinar

Tips & Inspiration

Guider & Webinar

Ta del av våra guider för tips och inspiration för ökad framgång i ert arbete.

Metodguiden

Vårt engagemang är att skapa rätt förutsättningar, såväl för organisationer som medarbetare, att nå större arbetsglädje, prestation och framgång.

Därför har tagit fram en guide för att ge er ökade förutsättningar till att nå ett framgångsrikt metodarbete.

Ta del av några Nycklar till framgång vid införande av nytt arbetssätt. 

Kompetensguiden

Vi tror på vikten av ett ständigt lärande och fokus på att aktivt arbeta för att skapa, utveckla och bibehålla kunskaper.

Att gå från teoretisk kunskap till praktisk tillämpning kräver ett omfattande arbete, såväl på individ som gruppnivå.

Ta del av några Nycklar till framgång för ett lyckat kompetensförsörjningsarbete.

Nå din fulla potential

World Economic Forum och Eurostat’s undersökningar visar behovet av ständigt lärande och kompetensutveckling för att bättre klara av framtida kompetenskrav.

Genom att investera och fokusera på kompetensutveckling, kan man kontinuerligt påverka och öka individers och gruppers grad av prestation, arbetsglädje och anställningsbarhet.

Ta del av några nycklar för framgångsrik kompetensutveckling.

Vad är Supported Employment?

Supported Employment är en av världens mest spridda arbetsmetoder, som även har visats sig vara en av de mest framgångsrika metoder av alla inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Supported Employment är en evidens- och värdebaserad arbetsmetod som blivit känd för sitt revolutionerande förhållningssätt, konkreta strategier och som leder till effektiva resultat.

Grundtanken är att alla människor kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden om rätt stöd och förutsättningar ges.

Ta del av en kort presentation av Suppported Employment’s framgångsfaktorer och tankar för att nå framgång med Supported Employment.

Hämta Metodguiden

Vad kul att du är intresserad av vår Metodguide! Fyll i dina uppgifter så skickar vi den till dig.

Hämta Kompetensguiden

Vad kul att du är intresserad av vår Kompetensguide! Fyll i dina uppgifter så skickar vi den till dig.

Hämta Nå din fulla potential

Vad kul att du är intresserad av vårt dokument, Nå din fulla potential! Fyll i dina uppgifter så skickar vi den till dig.

Vad är Supported Employment?

Vad kul att du är intresserad att höra mer om arbetsmetoden Supported Employment! Fyll i dina uppgifter så skickar vi vårt webinar till dig.

Tack!

Tack för ditt intresse för Metodguiden. Hoppas den kommer ge dig värde. Du hittar den i din mejlkorg inom kort.

Tack!

Tack för ditt intresse för Kompetens. Hoppas den kommer ge dig värde. Du hittar den i din mejlkorg inom kort.

Tack!

Tack för ditt intresse för Nå din fulla potential. Hoppas den kommer ge dig värde. Du hittar den i din mejlkorg inom kort.

Tack!

Tack för ditt intresse för Vad är Supported Employment. Hoppas det kommer ge dig värde. Du hittar den i din mejlkorg inom kort.