Om oss

Ert mål är vårt fokus & tillsammans kan vi skapa hållbar kompetens och framgång

CE Solutions AB

Förkortningen i vårt namn står för Customized Employment, vilket är vidareutvecklingen av grundmetodiken Supported Employment.

Det är genom ett individanpassat och strategiskt förhållningssätt som rätt förutsättningar kan skapas och på så vis – ett hållbart arbetsliv, kompetens och anställning kan uppnås.

Med Supported Employment och organisation- och HR perspektiv som utgångspunkt, betonar vi alltid vikten av att skapa rätt förutsättningar för såväl deltagare, medarbetare som verksamhet att nå resultat och framgång.

Helhetsperspektiv

Hur förenar man ett arbetssätt som utgår från varje individs förutsättningar med tydliga värderingar, strategier, metoder och mål?

Det är detta som är CE Solutions specialistområde. Alla våra utbildningar, insatser och tjänster syftar till att skapa rätt förutsättningar för era medarbetare och verksamhet att nå framgång. Vi tror på tydlighet, kreativitet, struktur och samsyn för att nå konkreta mål.

Vårt fokus är att ge både teoretiska kunskaper till att säkerställa praktisk tillämpning för att skapa hållbar kompetens och framgång.

Annika Malm - grundare och metodexpert

”Jag grundade CE Solutions år 2008, utifrån idén om varje människas rätt till delaktighet i samhället. En idé som har väglett mig genom hela mitt yrkesliv.

Jag är övertygad om att det finns en plats för alla, även om vägarna dit kan se olika ut och för vissa tar det bara lite längre tid att nå den.

Min syn på människor, arbetsliv och hållbarhet har formats av ett par viktiga erfarenheter. Till dessa hör mina år i USA, där jag hade förmånen att få arbeta nära Michael Callahan, en av upphovspersonerna bakom metoden Supported Employment och Customized Employment.

Det blev tydligt för mig då (och många vetenskapliga studier har bekräftat) att det individanpassade förhållningssättet fungerar. Bara genom att möta människor där de är och att respektera att alla har olika resurser, drömmar och behov kan man hjälpa dem framåt. Genom kreativitet, tydlighet, struktur och rätt förutsättningar kan vi öka människors möjlighet att nå framgång.

Tillbaka i Sverige fortsatte jag att arbeta med och för personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden. Ofta bekräftades det för mig att Supported Employment och Customized Employment leder rätt. Men i min yrkespraktik stötte jag också på situationer som metoden inte fullt ut täckte in.

Så väcktes idén om en vidareutveckling och komplement. Utifrån grundprinciperna i Supported Employment och Customized Employment utformade jag metoden Supported Training™.

Jag har världens roligaste jobb. Som konsult och utbildare får jag inspirera och dela med mig av mina kunskaper, strategier och en och annan fallgrop som jag trampat i längs vägen. Dessutom får jag träffa fantastiska chefer och medarbetare som alla vill göra skillnad i en viktig samhällsfråga.

Jag vet att fler människor kan hitta sin plats i arbetslivet om vi blir mer enade i både visionen och i metodarbetet. Jag är starkt övertygad om att vi kan stärka förutsättningarna så att fler människor kan komma ut och tillbaka på arbetsmarknaden.

Men, det börjar med Dig – dina värderingar, din kompetens och ditt arbete!

Mitt engagemang är att ge nycklar till framgång och skapa rätt förutsättningar, genom utbildning och utveckling, för medarbetarna att kunna nå denna vision och mål.

Jag vill därför göra mina branschkollegor till trygga, stolta och framgångsrika ambassadörer, oavsett vilken verksamhet de jobbar i.”

Utöver min gedigna metodkunskap och arbete inom arbetsmarknadsfrågor och Supported/Customized Employment/Supported Training, är jag dessutom utbildad HR Business Partner, Professionell Coach och Förändringsledare. Jag arbetar dagligen med strategisk HR, kompetensförsörjning, professionell coachning, förändringsledning, försäljning, som har givit mig kunskap, förståelse och förmåga som är till stort värde för mina kunder och viktiga nycklar till framgång.

Annikas erfarenhet i urval

Utbildning & Föreläsning

Utbildat över 5000 personer i Supported Employment, Customized Employment, Supported Training™ och andra metoder. Kursdeltagare från bland annat USA, Sverige, Norge och Finland.

Utöver utbildningar, genomför årligen skräddarsydda  föreläsningar och workshops för såväl verksamheter inom arbetsmarknadsfrågor som privata företag och arbetsgivare samt konferenser.

Praktisk erfarenhet

Över 19 års praktisk erfarenhet som arbetskonsulent och arbetat på bland annat organisationer som Arbetsförmedlingen, Samordningsförbund, Göteborgs Stad och i daglig verksamhet samt privat aktör.

Dessutom, tillsammans över 20 års erfarenhet av metoderna även som chef, personalutbildare, verksamhetsutvecklare och konsult.

Internationell erfarenhet

Praktisk och teoretisk erfarenhet från USA i Supported Employment och Customized Employment, som både employment specialist och chef.

Nära samarbete och handledning från en av frontpersonerna och grundarna av grundmetodiken Supported Employment och vidareutveckling av Customized Employment. Därmed en av få i Skandinavien med praktisk och teoretisk erfarenhet av metoderna.

Utbildning

 • Psykologiexamen från City University of New York
 • HR Business Partner
 • Professionell Coach
 • Förändringsledare
 • MI och Lösningsfokuserat arbetssätt
 • Arbetsmiljö/SAM
 • Agil Projektledning
 • LEAN
 • Processutbildning
 • Arbetsrätt
 • Katalyserande Coachning
 • Förändringsledning

Engagemang

 • Ingått i referensgrupp med regeringsuppdraget som metodexpert i ”Effektutvärdering av Supported Employment för unga med aktivitetsersättning”
 • Koordinator för ”CSR & HR nätverket” för Sveriges HR förening
 • Utvecklare och grundare av: Supported Training™ – Hållbar HR™ – Supported Employment Podden- ceExcellence samt -Sumeto Arbetsmarknad

Socialt engagemang

 • Ambassadör för CSR Västsverige
 • Ideellt arbete för SOS Barnbyar
 • Mentor för Sustainergies
 • Koordinator för ”CSR & HR” nätverket för Sveriges HR förening
 • Mentor för Mitt Livs Chans program

Hej!

Vad kul att du vill komma i kontakt! Lämna dina uppgifter nedan så hör jag av mig.

Annika Malm