Om oss

CE Solutions erbjuder utbildningar, verktyg och konsulttjänster för alla som arbetar med arbetsmarknadsfrågor och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Förkortningen i vårt namn står för Customized Employment, vilket säger något om våra utgångspunkter. En anställning grundar sig på rättigheter och skyldigheter från såväl medarbetare som arbetsgivare. Det är genom ett individanpassat förhållningssätt som rätt och skräddarsydda förutsättningar kan skapas och man når målet – ett hållbart arbetsliv och anställning.

Med organisation- och HR perspektiv som utgångspunkt, betonar vi alltid vikten av att skapa rätt förutsättningar för såväl deltagare, medarbetare som verksamhet att nå resultat och framgång.

Helhetsperspektiv

Hur förenar man ett arbetssätt som utgår från varje individs förutsättningar med tydliga strategier, metoder och mål? Det är detta som är CE Solutions specialistområde. Alla våra utbildningar, insatser och tjänster syftar till att er verksamhet ska komma vidare i praktiken. Vi tror på tydlighet, kreativitet, struktur och samsyn för att nå konkreta mål.

CE Solutions erbjuder utbildningar, konsulttjänster och verktyg, som när de kombineras ger alla förutsättningar för ett lyckat utvecklingsarbete.
Annikas erfarenheter i urval
 • Har utbildat över 4000 personer i metoderna Supported Employment och Supported Training™.
 • Har arbetat på bland annat Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet i Väster, Göteborgs Stad och i daglig verksamhet.
 • Har direkt erfarenhet av att stödja nyanlända, personer med funktionsnedsättningar och långtidsarbetslösa.
 • Utvecklare av metoden Supported Training™, konceptet Hållbar HR™ och det digitala verktyget SUMETO.
 • Ingått i referensgrupp med regeringsuppdraget ”Effektutvärdering av Supported Employment för unga med aktivitetsersättning”.
 • Psykologiexamen från City University of New York
 • Koordinator för nätverket CSR & HR i samarbete med Sveriges HR-förening
 • Ambassadör för CSR Västsverige
 • HR Business Partner, Professionell Coach och utbildare inom arbetsmiljö
 • Har arbetat som arbetskonsulent i över 19 år
 • Erfarenhet som chef, personalutbildare, verksamhetsutvecklare och konsult

Annika Malm:

”Jag vill göra mina branschkollegor till stolta ambassadörer”

”Jag grundade CE Solutions år 2008, utifrån idén om varje människas rätt till delaktighet i samhället. En idé som har väglett mig genom hela mitt yrkesliv. Jag är övertygad om att det finns en plats för alla, även om vägarna dit kan se olika ut.

Min syn på människor, arbetsliv och hållbarhet har formats av ett par viktiga erfarenheter. Till dessa hör mina år i USA, där jag hade förmånen att få arbeta nära Michael Callahan, en av upphovspersonerna bakom metoden Supported Employment och Customized Employment.

Det blev tydligt för mig då (och många vetenskapliga studier har bekräftat) att det individanpassade förhållningssättet fungerar. Bara genom att möta människor där de är och att respektera att alla har olika resurser, drömmar och behov kan man hjälpa dem framåt. Genom kreativitet, tydlighet, struktur och rätt förutsättningar kan vi öka människors möjlighet att nå framgång.

Tillbaka i Sverige fortsatte jag att arbeta med och för personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden. Ofta bekräftades det för mig att Supported Employment och Customized Employment leder rätt. Men i min yrkespraktik stötte jag också på situationer som metoden inte fullt ut täckte in.

Så väcktes idén om en vidareutveckling och komplement. Utifrån grundprinciperna i Supported Employment och Customized Employment utformade jag metoden Supported Training™.

Jag har världens roligaste jobb. Som konsult och utbildare får jag inspirera och dela med mig av mina kunskaper, strategier och en och annan fallgrop som jag trampat i längs vägen. Dessutom får jag träffa fantastiska chefer och medarbetare som alla vill göra skillnad i en viktig samhällsfråga.

Jag vet att fler människor kan hitta sin plats i arbetslivet om vi blir mer enade i både visionen och i metodarbetet. Jag är starkt övertygad om att vi kan stärka förutsättningarna så att fler människor kan komma ut och tillbaka på arbetsmarknaden.

Mitt engagemang är att även betona vikten av att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna att kunna nå denna vision och mål.
Jag vill därför göra mina branschkollegor till trygga, stolta och framgångsrika ambassadörer, oavsett vilken verksamhet de jobbar i.”

Annika Malm, grundare CE Solutions

CSR

Grundtanken bakom CE Solutions är att verka för ett hållbart samhälle och arbetsliv. Vi vill se ett samhälle där alla har möjlighet att inkluderas och ingå i ett sammanhang. Vi vill också bidra till mer hållbara företag, där varje medarbetares potential tas tillvara.

Allt detta strävar vi efter varje dag – och genom åren har vi hjälpt många företag och organisationer att skapa bättre strategier, arbetsmetoder och resultat för sina samhällsuppdrag samt strukturer för sitt sociala ansvarstagande.

Men vårt eget CSR-arbete inkluderar även andra ideella åtaganden. Här är några exempel på engagemang:

 • CSR Västsverige

  Sedan 2013 är vi medlemmar av och ambassadörer för CSR Västsverige – Sveriges största sektorsöverskridande nätverk för hållbarhetsfrågor.

 • SOS Barnbyar

  Vi är engagerade i SOS Barnbyar, med fokus på att skapa förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden.

 • Hållbart Mentorskap

  Mentorskapsprogram i samarbete med Sustainergies – en ideell organisation som sammanför studenter med mentorer från näringslivet med fokus på hållbarhetsfrågor.

 • CSR & HR

  Koordinator för nätverket CSR & HR i samarbete med Sveriges HR-förening, med fokus på hållbarhetsfrågor ur ett HR-perspektiv.

Vill du veta mer om Annika och hur CE Solutions kan hjälpa er verksamhet att utvecklas?

Skriv till annika.malm@cesolutions.se eller fyll i formuläret nedan.