Utbildningar

Vårt engagemang är att utbilda och utveckla alla medarbetare att nå framgång i sin yrkesroll och uppdrag. Därför erbjuder vi ett heltäckande utbildningskoncept inom Supported Employment och Supported Training™. Våra utbildningar ger konkreta arbetsprocesser, kunskaper och verktyg för att bygga framgångsrika organisationer inom arbetsmarknadsfrågor.

Baserat på vår erfarenhet och engagemang i metodarbetet, fokuserar vi även på att komplettera metodkunskapen med verktyg och kunskap inom andra viktiga nyckelkompetensområden. Exempelvis inom arbetsgivarkontakter, säljstrategier, coachning, HR, rekrytering, arbetsmiljö, omvärldsanalys, etc.

På så vis är vi övertygande om att varje medarbetare får rätt förutsättningar att utvecklas och prestera framgångsrika resultat. Med andra ord framgång på riktigt!

Utöver gedigen metoderfarenhet, grundar sig även vår rådgivning och kompetens på HR- och organisationskunskaper för att skapa bästa förutsättningar till hållbar kompetensförsörjning i verksamheter.

Kännetecknande för CE Solutions är att vi möter er där ni är. Istället för att hålla standardiserade öppna kurser, utbildar vi er personal och verksamhet och skräddarsyr våra utbildningar efter er organisations förutsättningar och mål.

"Absolut den bästa utbildningen, någonsin!
Konkret kunskap, konkreta verktyg, inspiration och
nu kommer jag känna mig trygg i mitt arbete"

”Annika är fantastiskt entusiasmerande och gav oss alla en rejäl dos med inspiration och arbetslust! Tack, Annika, du vet hur man får hjul att snurra!”

Samordnare Unga med Funktionsnedsättningar, Arbetsförmedlingen

Ett lyckat förändringsarbete och implementering av nya arbetssätt och insatser, kännetecknas av god planering, rimliga målsättningar och tydlig förankring i alla delar av organisationen. Därför väljer många av våra kunder att kombinera våra utbildningsinsatser med konsulttjänster. Vi hjälper er att ta ett helhetsgrepp så att ni skapa rätt förutsättningar för att bättre uppnå goda och bestående resultat.

Utbildningar inom arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsmarknadsfrågor
  • Supported Employment
  • Supported Training™
  • Customized Employment
  • Supported Education
Kompetensförstärkande insatser för framgångsrik kompetensförsörjning
  • Implementeringsstöd
  • Metodhandledning
  • Föreläsningar och workshops
  • Uppföljningsstöd

Vilken kompetens vill ni ha imorgon?

Kontakta oss för att diskutera vilka utbildningsinsatser som passar er bäst.