SUMETO Arbetsmarknad

SUMETO Arbetsmarknad är Sveriges första IT-verktyg för att digitalisera, effektivisera, guida och kvalitetssäkra arbetet med Supported Employment, Supported Training™ och andra metoder. Du kommer åt det från din dator, surfplatta eller mobil.

Verktyget är utformat speciellt för verksamheter som jobbar med arbetsmarknadsfrågor och arbetslivsinriktad rehabilitering. Det ger stöd åt både medarbetare och chefer genom att tillhandahålla ett lättnavigerat arbetsflöde och automatisk, metodspecifik statistik.

SUMETOs webbplats kan du läsa mer och boka en demo där vi visar hur ni kan effektivisera och förenkla ert metodarbete.