SUMETO Arbetsmarknad

SUMETO Arbetsmarknad är ett arbetsverktyg särskilt utformat för alla verksamheter och medarbetare som arbetar med arbetsmarknadsfrågor och arbetslivsinriktad rehabilitering.

SUMETO Arbetsmarknad är exempelvis Sveriges första IT-verktyg för att digitalisera, effektivisera, guida och kvalitetssäkra arbetet med metoder som exempelvis Supported Employment, Supported Training™ och andra metoder.

SUMETO Arbetsmarknad är ett digitalt metod- och chefsstöd som underlättar och förenklar det praktiska metodarbetet i vardagen. Verktyget bidrar till rätt förutsättningar för en gedigen metodplattform, hållbara resultat samt ett kvalitativt arbete med implementering och verksamhetsutveckling.

Du kommer åt det från din dator, surfplatta eller mobil.

Verktyget ger stöd åt både medarbetare och chefer genom att tillhandahålla ett lättnavigerat arbetsflöde, kompetensstöd och automatisk, metodspecifik och skräddarsydd statistik.

SUMETOs webbplats kan du läsa mer om SUMETO Arbetsmarknad. Där kan ni även boka er demo, för att lära mer om vilka möjligheter som SUMETO Arbetsmarknad ger och hur ni kan effektivisera och förenkla ert metodarbete.