SUMETO Arbetsmarknad

SUMETO Arbetsmarknad är Sveriges första IT-verktyg för att digitalisera, effektivisera, guida och kvalitetssäkra arbetet med metoder som exempelvis Supported Employment, Supported Training™ och andra metoder.

SUMETO Arbetsmarknad är ett digitalt metod- och chefsstöd som underlättar och förenklar det praktiska metodarbetet i vardagen. Verktyget bidrar till rätt förutsättningar för en gedigen metodplattform, hållbara resultat samt ett kvalitativt arbete med implementering och verksamhetsutveckling.

Du kommer åt det från din dator, surfplatta eller mobil.

Verktyget är utformat speciellt för verksamheter som jobbar med arbetsmarknadsfrågor och arbetslivsinriktad rehabilitering. Det ger stöd åt både medarbetare och chefer genom att tillhandahålla ett lättnavigerat arbetsflöde, kompetensstöd och automatisk, metodspecifik statistik.

SUMETOs webbplats kan du läsa mer om SUMETO Arbetsmarknad. Där kan ni även boka er demo, för att lära mer om vilka möjligheter som SUMETO Arbetsmarknad ger och hur ni kan effektivisera och förenkla ert metodarbete.