Metodguide

Metodguide – Nycklar till framgång vid införandet av nytt arbetssätt. Verksamheter som arbetar med arbetsmarknadsfrågor, är oftast i behov av att hitta och utveckla välfungerande arbetsmetoder för att nå målet att stötta människor in på arbetsmarknaden. Det finns många väletablerade metoder så som Supported Employment, Supported Training™, Customized Employment, SE/IPS och Supported Education för att bara nämna några.

Det är vanligt att fokus läggs på metodens steg och hur metoden skall fungera i den ordinarie verksamheten. En grundmetodik ger praktiska byggstenar och verktyg för att guida medarbetarna i det dagliga arbetet.

Exempelvis grundmetodiken Supported Employments 5 kärnkomponenter består av stegen:
1) Överenskommelse
2) Kompetensprofil
3) Företagsprofil
4) Introduktion
5) Uppföljning

*vänligen notera att benämningen på respektive steg kan skiljas åt beroende på översättning och tolkning. Detta är CE Solutions benämning på kärnkomponenterna.

Med över 21 års gediget metodarbete, har erfarenheten visat att ett framgångsrikt metodarbete grundar sig på fler faktorer än enbart arbetsmetodens kärnkomponenter.

För att exempelvis uppnå effekt och resultat av en utbildningsinsats, krävs även konkreta förutsättningar i organisationen vid implementering av nytt arbetssätt. Dessutom, krävs ett ständigt lärande för att nå hållbara och bestående resultat.

Vårt engagemang är att skapa större arbetsglädje, trygghet och framgång för såväl verksamheter som medarbetare så att fler människor kommer in på arbetsmarknaden.
Därför har vi tagit fram en guide för att ge er ökade förutsättningar till att nå ett framgångsrikt metodarbete.

Genom att ta del av vår metodguide, får du några konkreta nycklar, för att skapa rätt förutsättningar till att nå framgång i er verksamhet och metodarbete.

HÄMTA METODGUIDEN

Om du är intressera av metodguiden, fyll i dina kontaktuppgifter nedan så skickar vi metodguiden till dig.

Metodguide