Konsult

CE Solutions hjälper små och stora organisationer att utvecklas. Vi erbjuder ett brett utbud av konsulttjänster inom två huvudområden: arbetslivsinriktad rehabilitering/arbetsmarknadsfrågor med spetskompetens inom det breda området Supported Employment samt HR- och personalfrågor.

Många kunder väljer att kombinera våra konsulttjänster med utbildningsinsatser, för att få ett ännu bättre genomslag i organisationen. Vi skräddarsyr kurser och hjälper er att ta ett helhetsgrepp så att ni kan uppnå varaktiga, genomgripande resultat.

Hållbar HR™

Som ett led i vår strävan att bidra till ett hållbart arbetsliv har vi utvecklat konceptet Hållbar HR™. Det bygger på tanken att frågor som rör HR hänger ihop med socialt ansvarstagande, eller CSR.

Verksamheter som fokuserar på att uppnå en god arbetsmiljö kommer också att uppfattas som attraktiva arbetsgivare. Vi hjälper er att göra ett positivt avtryck och intryck genom ett strategiskt, hälsofrämjande och affärsdrivet HR-arbete.

Konsulttjänster inom arbetslivsinriktad rehabilitering och arbetsmarknadsfrågor
 • Framgångsrik metodimplementering av Supported Employment/Supported Training™
 • Process- och implementeringsstöd till chefer
 • Verksamhetsutveckling
 • Metodhandledning
 • Utveckling av arbetsmaterial
 • Föreläsningar och workshops
Konsulttjänster inom HR- och personal
 • HR-konsult
 • Utveckling av personalhandbok
 • Kartläggning av arbetsmiljö
 • Utveckling av CSR/socialt ansvarstagande
 • Strategiskt HR-arbete inom kompetensförsörjning
 • Utveckling av arbetsmiljöhandbok
 • Utveckling av GDPR-handbok

Var vill ni vara imorgon?

Kontakta oss för att diskutera hur ni kan komma framåt.